Влажно и незначителна облачност през целия ден.

19˚ C ~ 26˚ C

Влажно и незначителна облачност през целия ден.

28.00 %
6.48 m/s
0 %
06:01 ч.
19:05 ч.
0 %
Kula - Събота - 31-07-2021
14:00 ч.
Събота26˚ C - Влажно и Незначителна Облачност

26˚ C

Влажно и Незначителна Облачност
15:00 ч.
Събота25˚ C - Влажно и Незначителна Облачност

25˚ C

Влажно и Незначителна Облачност
16:00 ч.
Събота24˚ C - Влажно и Незначителна Облачност

24˚ C

Влажно и Незначителна Облачност
17:00 ч.
Събота23˚ C - Влажно и Незначителна Облачност

23˚ C

Влажно и Незначителна Облачност
18:00 ч.
Събота23˚ C - Влажно и Незначителна Облачност

23˚ C

Влажно и Незначителна Облачност
19:00 ч.
Събота22˚ C - Незначителна Облачност

22˚ C

Незначителна Облачност
20:00 ч.
Събота21˚ C - Незначителна Облачност

21˚ C

Незначителна Облачност
21:00 ч.
Събота21˚ C - Незначителна Облачност

21˚ C

Незначителна Облачност
22:00 ч.
Събота20˚ C - Незначителна Облачност

20˚ C

Незначителна Облачност
23:00 ч.
Събота20˚ C - Незначителна Облачност

20˚ C

Незначителна Облачност
Без превалявания през седмицата.

Без превалявания през седмицата.

Събота
31-07-2021Събота - Влажно и незначителна облачност през целия ден.

19˚ C ~ 26˚ C

Влажно и незначителна облачност през целия ден.
Неделя
01-08-2021Неделя - Влажно и незначителна облачност през целия ден.

19˚ C ~ 25˚ C

Влажно и незначителна облачност през целия ден.
Понеделник
02-08-2021Понеделник - Влажно и незначителна облачност през целия ден.

18˚ C ~ 25˚ C

Влажно и незначителна облачност през целия ден.
Вторник
03-08-2021Вторник - Влажно и незначителна облачност през целия ден.

18˚ C ~ 25˚ C

Влажно и незначителна облачност през целия ден.
Сряда
04-08-2021Сряда - Влажно и незначителна облачност през целия ден.

19˚ C ~ 25˚ C

Влажно и незначителна облачност през целия ден.
Четвъртък
05-08-2021Четвъртък - Влажно и незначителна облачност през целия ден.

19˚ C ~ 25˚ C

Влажно и незначителна облачност през целия ден.
Петък
06-08-2021Петък - Влажно през целия ден.

19˚ C ~ 26˚ C

Влажно през целия ден.
Събота
07-08-2021Събота - Влажно и незначителна облачност през целия ден.

19˚ C ~ 25˚ C

Влажно и незначителна облачност през целия ден.